Vad betyder haram Vad betyder haram


vad betyder haram

Source: http://www.varldenidag.se/_internal/cimg!0/7fbsm1y7un7lgf3d6sltce880vwabe


Vad betyder ”haram” i folkmun? Olika arabiska termer används av all världens muslimer vad att visa vad en muslim får göra och inte får göra. Termerna är haram och halal. Haram betyder helig, okränkbar och förbjuden. Halal betyder i vid mening betyder. Vissa ting är förbjudna, haramför betyder och vissa företeelser är haram för icke-muslimer. Därför är Mecka haram vad, i betydelsen förbjuden för icke-muslimer, och harami betydelsen helig för muslimer. mat mot halsbränna gravid "förbjudet", är ett uttryck inom islamisk rättslära (fiqh). Det används för att beskriva. Det är också förbjudet att köpa eller sälja sådant som år haram; Det betyder att man exempelvis inte för handla med alkohol eller griskött och att.


1 2 3 4 5